НАЧАЛО ЗА СЪЮЗА ЧЛЕНСТВО УПРАВЛЕНИЕ СПИСАНИЕ ВРЪЗКА С НАС
НОВИНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
ЮБИЛЕИ
НОВИ КНИГИ
КОНКУРСИ
ОБЩО СЪБРАНИЕ
In memoriam
ФИНАНСИ
АРХИВ
Химия и индустрия архив


УПРАВЛЕНИЕ

Управлението на Съюза на химиците в България се осъществява чрез Общото събрание и Управителния съвет.

Общото събрание е върховен ръководен орган на СХБ.

Управителният съвет е изпълнителен орган на Общото събрание, който ръководи цялостната дейност между сесиите на Общото събрание и отговаря за качеството и дейността на СХБ.

Състав на Управителния съвет:

проф. дн Венко Николаев Бешков, председател, тел. 02-8702088
доц. д-р Иво Владимиров Вълчев, зам.-председател, тел. 02-8163236
доц. д-р Васил Захариев Нейчев, секретар, тел. 02-9875812
проф. д-р Адриана Любомирова Тафрова-Григорова, тел. 02-8161399
д-р Александра Стефанова Камушева, тел. 02-8161248
проф. дн Владимир Димчев Димитров
, тел. 02-9606157
чл.-кор. проф. дн Димитър Любомиров Цалев, тел. 02-8161318
доц. д-р Иван Петров Хавезов, тел. 02-9792571
проф. дн Мартин Славчев Божинов, тел. 02-8163430
проф. дн Цвети Богданов Цветков, тел. 02-8163428
доц. д-р Чавдар Цанев Бонев, тел. 02-9792591

Състав на Контролната комисия:

Доц. д-р Димитър Кънев Цанев
Доц. д-р Николета Ангелова Касабова
Проф. дн Райчо Георгиев Райчев

Съюзът на химиците в България се представлява заедно и поотделно с подписите на председателя проф. дн Венко Николаев Бешков и секретаря доц. д-р Васил Захариев Нейчев.

 

© Copyright 2007. www.unionchem.org