КОИ СМЕ НИЕ


Научно-техническата дейност е основно направление в работата на Съюза на химиците в България. Редовно се провеждат националнии международни специализирани конференциии симпозиуми. Провеждат се срещи и дискусии по определени проблеми.

Съюзът е съорганизатор и на международни конференции на химическите организации на страните от Югоизточна Европа, Балканската асоциация по околната среда и др.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Предстоящо

Image
Image

Последни събития

Image
Image
Image
СПИСАНИЕ ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ (ISSN 1310-6716)

Списанието публикува оригинални научноизследователски статии и обзори от всички области на химията и химичната технология, както и материали за дейността на членовете на  Съюза на химиците в България и присъдружните му организации от образованието, науката и промишлеността.
Image
Edit Page