НАЧАЛО ЗА СЪЮЗА ЧЛЕНСТВО УПРАВЛЕНИЕ СПИСАНИЕ ВРЪЗКА С НАС
НОВИНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
ЮБИЛЕИ
НОВИ КНИГИ
КОНКУРСИ
ОБЩО СЪБРАНИЕ
In memoriam
ФИНАНСИ
АРХИВ
Химия и индустрия архив


ЧЛЕНСТВО

Членуването в Съюза на химиците в България е доброволно.

Индивидуален член на СХБ може да бъде всеки пълнолетен български или чуждестранен гражданин с висше образование, работещ или изучаващ проблемите на химическата наука, промишленост и образование.

Колективен член на СХБ може да бъде българска или чуждестранна, национална, международна, регионална или друга организация (съюз, дружество, клуб, секция, група и др.), изградена на професионална основа, която признава устава на СХБ. Членуването в СХБ не засяга статута на организациите членуващи в съюза и не задължава индивидуалните им членове да бъдат индивидуални членове на СХБ.

В състава на съюза са включени като колективни членове следните специализирани организации:

1. Българска зеолитна асоциация
2. Българско водородно общество
3. Българско дружество по колориметрия и термичен анализ
4. Българско дружество по материалознание
5. Българско дружество по механохимия
6. Българско дружество по фитохимия
7. Българско електрохимическо дружество
8. Българско ЕПР дружество
9. Българско полимерно дружество
10. Група по масспектрометрия
11. Дружество на аналитиците в България
12. Дружество по неорганични технологии
13. Дружество на нефтохимиците в България
14. Дружество на химиците в Университета „Проф. Ас. Златаров“ в Бургас.
15. Дружество на химиците в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
16. Дружество на химиците в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград
17. Дружество по инженерна химия
18. Дружество по силикатни материали
19. Дружество по химическо образование и история и философия на химията.
20. Клуб на българските каталитици
21. Сборно дружество на химиците в Пловдив
22. Сборно дружество на химиците в София
23. Сборно дружество на химиците в Стара Загора
24. Сдружение „Торове и торене“
25. Сдружение на специалистите в България по екотехнологии.

Освен това в състава на Съюза на химиците в България има клубове, секции и групи и други сборни и регионални организации. Организационните единици имат собствен статут, който не противоречи на устава на съюза. Техните членове, регистрирани с лични картони и членски карти на съюза, са на брой около 2 000 души, а в дейностите организирани от съюза участват над 10 000 специалисти.

© Copyright 2007. www.unionchem.org