НАЧАЛО ЗА СЪЮЗА ЧЛЕНСТВО УПРАВЛЕНИЕ СПИСАНИЕ ВРЪЗКА С НАС
НОВИНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
ЮБИЛЕИ
НОВИ КНИГИ
КОНКУРСИ
ОБЩО СЪБРАНИЕ
In memoriam
ФИНАНСИ
АРХИВ
Химия и индустрия архив


ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ (ISSN 1310-6716)

Списанието публикува оригинални научноизследователски статии
и обзори от всички области на химията и химичната технология,
както и материали за дейността на членовете на 
Съюза на химиците в България и присъдружните му организации
от образованието, науката и промишлеността

Химия
аналитична, неорганична, органична и биоорганична, физическа,
инженерна, електрохимия, катализ, електрохимични източници на ток,
корозия, галванохимия и др.

Химична технология
неорганична, органична и биоорганична, полимери и пластмаси,
малотонажни химикали и фармацевтични материали,
преработване на въглища, нефт и газ,
керамични материали и стъкла, наноматериали и др.

Опазване на околната среда
въздух, води и почви: химични и биохимични методи

Аналитични прибори и химично оборудване

Списанието излиза два пъти годишно в две двойни книжки.

Главен редактор: М. Божинов

Заместник главен редактор: Ч. Бонев

Редакционна колегия: С. Иванов, Н. Колев, Х. Крачанов, Л. Петров,
С. Рангелов, Д. Стратиев, И. Хавезов, Д. Цалев, И. Шопов

Редакционен съвет: Г. Андреев, С. Армянов, В. Бешков, Л. Бояджиев,
Д. Каменски, Д. Клисурски, В. Консулов, С. Манев, М. Митева, М. Натов,
Й. Пеловски, П. Петков, Н. Раев, Р. Райчев, К. Станулов, Х. Цветанов

Ръкописи се приемат от:
Проф. дн М. Божинов
Химикотехнологичен и металургичен университет
бул. „Кл. Охридски“ 8, 1756 София             
Тел.: 02-8163430; факс: 02-8682036
Ел. поща: martin@uctm.edu
             
Доц. д-р Ч. Бонев
Институт по катализ, БАН
ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 11, 1113 София
Тел.: 02-9792591; факс: 02-9712967
Ел. поща: bonev@ic.bas.bg

Адрес на редакцията:
Списание „Химия и индустрия“
Съюз на химиците в България
ул. „Г. Раковски“ 108, 1000 София
Тел./факс: 02-9875812, ел. поща: office_unionchem@dir.bg

БАНКОВА СМЕТКА
Съюз на химиците в България
IBAN: BG68UNCR96601018407500
BIC
: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

ул. „Аксаков“ 8, 1000 София
© Copyright 2007. www.unionchem.org